กับดักหนู กอริลล่า

กับดักหนูกอริล่า แทรป

สามารถจัดการหนูได้ทั้งหนูนอร์เวย์ และหนูเล็ก 

และสามารถตั้งความไว ของกับดักได้ 3 ระดับ จึงไม่ต้องกังวลว่า ถ้าหนูใหญ่เข้าไปนิดเดียว แล้วกลไลจะทำงาน 

สามารถตั้งกลไกให้หนัก เพื่อจัดการหนูขนาดใหญ่ หรือ ตั้งให้เบา สำหรับหนูขนาดเล็ก

Visitors: 19,959