เหยื่อล่อหนู นาร่า ลัว

เหยื่อล่อหนู นาร่า ลัว

ประสิทธิภาพการใช้งานที่ยาวนาน 3 ถึง 12 เดือน 3กลิ่นที่แตกต่างกัน 
ช่วยการตรวจสอบได้ในระยะยาว 
- บรรจุ 100 ชิ้น/ขวด 
- มีกลิ่นใหเ้ลือก(วนิลา, เนื้อและปลา) 
 - เหยื่อล่อหนู  ไม่มีสารพิษ ไม่มีสารก่อภูมิแพ้
- เหมาะสำหรับโรงงานผลิตอาหาร และเครื่องมือทางการแพทย์
- ทำจากพลาสติก ไม่ใช้วัสดุชีวภาพ ไม่ชักนำแมลง และไม่เกิดเชื้อรา
- ดึงดูดหนูได้ทุกสายพันธุ์

 

Visitors: 20,048