โรเด๊นธอร์ บล๊อค เบท โรเด๊นทีไซด์

โรเด๊นธอร์ บล๊อค เบท โรเด๊นทีไซด์

เหยื่อกำจัดหนูที่กินเพียงครั้งเดียว

โรเด๊นธอร์ บล๊อค เบท โรเด๊นทีไซด์ ได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะสำหรับประเทศออสเตรเลีย โดยใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงสุด แน่ใจว่าหนูใหญ่และหนูเล็กจะไม่สร้างความต้านทาน อาหารมีกลิ่นหอมดึงดูด ซึ่งแน่ใจว่าจะดึงดูดหนูเข้ามาที่เหยื่อ อีกทั้งอาหารยังมีโปรตีนสูง มั่นใจได้ว่าหนูจะกินเหยื่อ

ขนาด 15 กรัม อัดเป็นก้อน ถูกออกแบบให้มีรูตรงกลาง และมีมุมที่คมหลายมุม เพื่อเพิ่มความดึงดูด โดยมีขอบให้กัดแทะมากมาย

การกินเพียงครั้งเดียวคือสิ่งจำเป็นที่ต้องมีในการกำจัดหนู โรเด๊นธอร์ บล๊อค เบท โรเด๊นทีไซด์ มีสารออกฤทธิ์คือ โบรดิฟาคุม ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในท้องตลาด และด้วยก้อนที่มีขนาดเล็ก ทำให้คุณสามารถลดการใช้เยื่อที่มากเกินไป ซึ่งแน่ใจได้ว่าเป็นการซื้อเพื่อไปสู่อนาคต

โรเด๊นธอร์ บล๊อค เบท โรเด๊นทีไซด์ พร้อมใช้และใช้งานง่าย เหมาะสำหรับหลายพื้นที่ ไม่ว่าจะพื้นที่ชื้นหรือแห้ง, รอบๆพื้นที่โรงงาน, พื้นที่ค้าขาย, พื้นที่สาธารณะ, พื้นที่การเกษตรและอาคารต่างๆ

Visitors: 19,959