ฟอร์มิกซ์ เจล

Formix Gel เหยื่อมด ฟอร์มิกซ์เจล

ชื่อและอัตราส่วนสารสำคัญ
 
ฟิโพรนิล (Fipronil)..........0.001%W/W
...............................................................................
ประโยชน์ :
ใช้ป้องกันและกำจัดมดในบ้านเรือน โรงแรม อาคารสถานที่ต่างๆ โกดังสินค้า
บรรจุ : 20 กรัม
.................................................................................
วิธีใช้ : ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญในการกำจัดแมลง หยอด Formix Gel เหยื่อมด ฟอร์มิกซ์เจล จำนวน 0.5 กรัม(ประมาณ 1 หยด)  บริเวณที่มดชุกชุม หรือชอบเดินผ่าน หรือร่องแตกซึ่งเป็นที่หลบซ่อน หรืออาศัยของมด 
 
ห้าม หยอดไว้ใกล้กับอาหารหรือที่เก็บอาหาร และควรหยอดไว้ในที่มิดชิด 
ห้าม หยอดในที่ที่เด็กเอื้อมถึงและสัตว์เลียได้
 
วิธีเก็บรักษา : เก็บในที่แห้ง มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง
 
 
 
คำเตือน : 
1. ห้าม รับประทาน
2. ภายหลังการหยิบจับหรือใช้ ต้องล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่ทุกครั้ง
3. ภาชนะบรรจุที่ใช้หมดแล้วให้ทิ้ง หรือทำลาย
4. ห้าม ทิ้ง ฟอร์มิกซ์ เจล หรือภาชนะบรรจุลงในแม่น้ำคู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ
 
วิธีแก้พิษเบื้องต้น : หากกลืนกิน รีบทำให้อาเจียน โดยให้ดื่มน้ำสะอาด 2 แก้ว 
แล้วล้วงคอหากมีอาการรุนแรงรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลาก 
หรือใบแทรกของ ฟอร์มิกซ์ เจล
Visitors: 19,959