ดิจิตอล คิลเลอร์

ดิจิตอล คิลเลอร์

สารออกฤทธิ์ : Active  Ingredient 

                     Sodium Tetraborate

                     Decahydrate (Borax)       2.50 %

                     Other Ingredients            97.50 %

  •  ดิจิตอล คิลเลอร์     เป็นเหยื่อกำจัดมดสำเร็จรูป ที่ใช้งานง่ายและสะดวก ปลอดภัย ได้ผลดีที่สุด สามารถใช้ได้ในบ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม โรงพยาบาล โรงงาน โกดังสินค้า อื่นๆ 
  • ดิจิตอล คิลเลอร์    เป็นเหยื่อมดที่มีประสิทธิภาพสูง ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา และกรมวิทยาศาตรย์การแพทย์สามารถกำจัดมดได้หลากหลายชนิด ที่อาศัยอยู่ในบ้านเรือนหรือนอกบ้านได้ดี
  • ดิจิตอล คิลเลอร์    จัดว่าเป็็นสารที่ปลอดภัยต่อสัตว์เลือดอุ่น ไม่มีสารละเหย กำจัดมดตายแบบต่อเนื่อง ตายทั้งรัง และสามารถควบคุมมดได้นานถึง 5 เดือน
  • ดิจิตอล  คิลเลอร์   เป็นเหยื่อกำจัดมดแบบใหม่ที่มีความแตกต่างจากเหยื่อกำจัดแบบเดิม โดย  ดิจิตอล คิลเลอร์  เป็นเหยืี่อมดที่นอกจากจะมีสารอาหารที่มดชอบมากแล้ว  ยังมีสารที่สามารถช่วยดึงดูดมดให้เข้ามากินเหยื่อ ดิจิตอล คิลเลอร์ ได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่นาที แล้วมดจะทำการขนกลับไปให้มดที่อยู่ในรังกิน มดก็จะค่อยๆตายจนหมด โดยระยะเวลากำจัดมดขึ้นกับปริมาณมดที่อยู่ในรัง และชนิดของมด
  • สามารถกำจัดได้ดีมากสำหรับมดสายพันธุ์ต่อไปนี้ มดเหม็น (Tapinama melanocephalum) มดละเอียด หรือ มดในบ้าน ( Monomoriun pharaonis) ,มดคันไฟ (Solenopsis sp) และสามารถใช้ได้ดีกับมดสายพันธุ์อื่นๆด้วย
  • ดิจิตอล คิลเลอร์ จะมีสถานีไว้สำหรับใส่เหยื่อได้ โดยไม่ต้องจับโดนเจลมดแต่อย่างไร และปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยง และ มือเด็กๆ อีกด้วย
Visitors: 19,959