เฟนเดอร์

เฟนเดอร์

กำจัดยุงลายสวน ยุงรำคาญ ยุงก้นปล่อง
ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดยุง สูตรเข้มข้น มีสารออกฤทธิ์ คือ Deltamethrin 1% W/V อยู่ในกลุ่มสารไพรีทรอย์ (Pyrethroids) มีประสิทธิภาพสูง กำจัดแมลงได้หลายชนิด สามารถใช้ควบคุมกำจัดแมลงได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ออกฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็ว แม้ใช้ในปริมาณน้อย มีคามปลอดภัยต่อ คน สัตว์ พืช

Visitors: 19,959