ฟิปฟอร์ซ เพาเดอร์

ฟิปฟอร์ซ เพาเดอร์

ชื่อและอัตราส่วนสำคัญ 
Fipronil ......... 0.05 % w/w 


วิธีใช้ 
โรย ฟิบฟอร์ซ เพาเดอร์ เป็นทางเบาๆ ตามแหล่งหลบซ่อนทางเดิน 
เครื่องเฟอร์นิเจอร์รอยแตกต่างๆ 


วิธีเก็บรักษา 
เก็บในที่มิดชิดห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยงและ เปลวไฟหรือความร้อน 


วิธีแก้พิษ 
1. หากถูกผิวหนังให้ล้างน้ำออกจำนวนมากๆ ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอด 
2. หากสูดดมให้น้ำผู้ป้วยออกจากบริเวณที่ใช้ ฟิบฟอร์ซ เพาเดอร์ 
3. หากกลืน ฟิบฟอร์ซ เพาเดอร์ เข้าปาก ห้ามทำให้อาเจียนให้รีบนำส่งแพทย์ 
พร้อมด้วยภาชนะบรรจุฉลากของ ฟิบฟอร์ซ เพาเดอร์

Visitors: 19,959