อัลตราฟอร์ช เทอร์ไมท์ โฟม

อัลตราฟอร์ช เทอร์ไมท์ โฟม

เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันและกาจัดปลวกใต้ดินในรูปแบบโฟม ที่อัดแก๊สพร้อมฉีด (Aerosol Foam) โดยมีท่อฉีดขนาดยาวที่สามารถฉีดเข้าไปในรอยเจาะ รอยแตก เฉพาะจุด หรือตามมุมต่าง ๆ ได้ดี เนื้อโฟมจะขยายตัวอย่างรวดเร็ว แพร่กระจายเข้าไปในรอยเจาะ รอยแตก ได้อย่างทั่วถึง.

........................................................................................................

ใช้ป้องกันและกาจัดปลวกใต้ดินในรูปแบบโฟม ฉีดตามแหล่งที่อยู่อาศัย เฉพาะจุด ตามมุมต่าง ๆ เพื่อป้องกันการเข้าทาลายของปลวก.

Visitors: 20,046