สเป็คต้า 50 ทีซี

สเป็คต้า 50 ทีซี

ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวกที่พัฒนาให้เหมาะสมกับการใช้งาน และมีประสิทธิภาพสูง

1. กำจัดปลวกแบบตายต่อเนื่อง ตายหมดทั้งรัง

2. เป็นสารไม่ไล่ปลวก ออกฤทธิ์กำจัดปลวกโดยการสัมผัสและการกิน

3. สามารถยึดเกาะติดดินได้ดี ทนต่อการถูกชะล้าง

4. ใช้สารออกฤทธิ์น้อย (0.05%) และป้องกันได้ยาวนาน

5. มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และผู้อาศัย

6. ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

7. กลิ่นไม่เหม็นฉุน

8. มีผลการทดสอบประสิทธิภาพป้องกันปลวกนาน 3 ปี จากกรมป่าไม้

9. ผ่านการขึ้นทะเบียนจาก อย. กระทรวงสาธารณสุข

Visitors: 20,047