กำจัดยุง

กำจัดยุง

การพ่นหมอกควันกำจัดยุง (Thermal Fogging)

  • พ่นหมอกควันกำจัดยุง เพื่อกำจัดยุงตัวเต็มวัย
  • พ่นหมอกควันในช่วงที่ยุงออกมามาก เพื่อให้การกำจัดมีประสิทธิภาพที่สุด
  • การพ่นหมอกควันมี 2 ชนิด คือ แบบผสมน้ำ และแบบผสมน้ำมันดีเซล
  • สารพ่นหมอกควันทั้ง 2 ชนิด มีคุณสมบัติในการกำจัดที่อยู่ของยุง และควบคุมการขยายพันธุ์ของยุงได้เหมือนกัน
  • แนะนำให้ใช้การพ่นหมอกควันแบบผสมน้ำ เนื่องจากมีประสิทธิภาพเท่ากัน แต่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยกว่า
  • การพ่นหมอกควันแบบผสมน้ำ จะไม่ปล่อยสารคาร์บอนและมีควันน้อยกว่า หมอกควันจึงไม่หนาแน่น ช่วยให้ทัศนะวิสัยดีขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น และดีต่อสุขภาพมากกว่า
Visitors: 19,959