ระบบเหยื่อกำจัดปลวก

ระบบเหยื่อกำจัดปลวก

ต่างจากการกำจัดปลวกระบบเคมีทั่วๆไป มีความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคน สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม วิธีการกำจัดเน้นตายยกรัง จะติดตั้งสถานีตามจุดที่มีการระบาดของปลวกเท่านั้น หลังจากติดตั้งทุก 15-20 วัน เจ้าหน้าที่จะเข้ามาตรวจเช็คและเติมเหยื่อจนกว่าปลวกจะหายเป็นปกติ และหากปลวกหาย จะทำการถอนสถานีออก และจะเข้ามาตรวจเช็คให้จนกว่าจะครบอายุของสัญญา

Visitors: 19,957