กำจัดหนู

กำจัดหนู

ทำการสำรวจสถานที่ หาเส้นทางของหนู จุดหลบซ่อนต่างๆ ว่าสามารถกำจัดได้โดยวิธีไหน เช่น  การวางเหยื่อพิษ  การวางถาดกาว  หรือการวางกล่องดำ (Bait Station)

  • เหยื่อพิษจะออกฤทธิ์ภายใน 5-15 วัน  เมื่อหนูกินอาหารเข้าไปแล้วจะเกิดอาการป่วยและกลับไปพักอาศัยในรูหรือรังที่อยู่บริเวณนอกอาคารเป็นการกำจัดหนูให้กลับไปตายรัง  (หลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวน)
Visitors: 19,959