กำจัดแมลงสาบ

กำจัดแมลงสาบ

ทำการสำรวจ หาแหล่งหลบซ่อน แหล่งที่มีการระบาด แหล่งที่มีความชื้น  สเปรย์น้ำยาเคมีตามท่อระบายน้ำ / แหล่งหลบซ่อน / แหล่งที่มีการระบาด , แต้มเหยื่อแมลงสาบตามจุดหลบซ่อน หรือวางบ้านแมลงสาบตามจุดอับ

Visitors: 19,959