กำจัดมด

กำจัดมด

เจ้าหน้าที่จะทำการสำรวจ เพื่อหาเส้นทางเดินของหมด จุดที่มีการระบาด และจะมีวิธีการกำจัดได้หลากหลายวิธี เช่น การสเปรย์น้ำยาเคมีตามจุดที่มีการระบาด / สเปรย์เคลือบพื้นผิวที่เป็นเส้นทางเดินของมด  , การแต้มเจลมดตามรอยแตก รอยแยกของปูน / ตามเส้นทางเดินของมด เป็นต้น  

Visitors: 20,048