กำจัดปลวก

กำจัดปลวก

ก่อนการทำบริการ จะต้องมีการสำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนการทำบริการ

อัดน้ำยาเคมีเข้าท่อ

สำหรับบ้านที่มีท่ออัดน้ำยาเคมีอยู่แล้ว สามารถอัดน้ำยาเคมีเข้าท่อได้เลย ไม่ต้องทำการเจาะอัดที่พื้น โดยที่น้ำยาเคมีจะแพร่กระจายไปตามท่อที่ติดตั้งไว้ใต้พื้นบ้าน ทำให้น้ำยาเคมีซึมลงสู่พื้นดิน

ฉีดพ่นน้ำยาเคมี

วิธีนี้จะเป็นการฉีดพ่นน้ำยาเคมี เพื่อคลุมพื้นที่ทั้งหมดของตัวบ้าน โดยเฉพาะด้านนอกบ้านในส่วนที่เป็นพื้นดิน เพื่อเป็นการป้องกันและกำจัดปลวกที่อยู่ใต้พื้นดินได้อย่างดีที่สุด และอย่างมีประสิทธิภาพ

เจาะอัดน้ำยาเคมี

การเจาะนั้น จะเจาะเฉพาะบ้านที่ไม่มีท่ออัดน้ำยาเคมี เจาะในบริเวณที่เหมาะสม โดยผู้เชี่ยวชาญจะต้องสำรวจหน้างานทุกครั้งว่าสามารถเจาะตรงจุดไหนได้บ้าง หลังจากนั้นก็จะทำการอัดน้ำยาเคมีลงไปให้ซึมลงไปสู่พื้นดินข้างล่าง เสร็จแล้วจะปิดรูเจาะด้วยปูนยาแนว หรืออุดด้วยหัวสเตนเลส

 

Visitors: 19,959