บริษัท โอเปี้ยม เพสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ดำเนินกิจการธุรกิจด้านการป้องกันกำจัด ปลวก มด หนู แมลงสาบ ยุง

และแมลงรบกวนทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นอาคาร / บ้านเรือน / โรงงาน หรือสำนักงานต่างๆ เรายินดีพร้อมให้บริการ

และยินดีให้คำแนะนำแก่ลูกค้า โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดแมลงโดยคำนึงถึงความสำคัญในการให้บริการ และการแก้ปัญหาแก่ลูกค้า และยึดหลัก

บริการสม่ำเสมอ ไม่ทอดทิ้งงาน บริการตรงเป้าหมาย ลดปัญหาทุกพื้นที่ บริการด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ

บริการสำรวจหน้างาน ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย.

โทร. 02-918-3497 / 092-329-3546

บริษัท โอเปี้ยม เพสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด  ได้เปิดดำเนินการธุรกิจในด้านป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์รบกวนทุกชนิด โดยบริษัทฯมีจุดมุ่งหมายเพื่อดูแลป้องกันกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง และสัตว์รบกวนทุกชนิด โดยบริษัทฯมีจุดมุ่งหมายเพื่อดูแลป้องกันกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง และสัตว์รบกวนทุกชนิด ไม่ให้เข้ามารบกวนและทำลายทรัพย์สินอันมีค่าของท่านรวมทั้งช่วยยับยั้งไม่ให้แมลงและสัตว์รบกวนเหล่านั้น นำเชื้อโรคมาแพร่ระบาดในบ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล ร้านอาหารและสถานที่ราชการ ฯลฯ  ถ้าได้รับการดูแลป้องกันจากช่างผู้มีความชำนาญอย่างมืออาชีพและช่างเหล่านี้จะเคียงคู่อยู่กับท่านตลอดเวลา บริษัทฯเน้นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตรงเป้าหมายและทุกจุดที่มีปัญหา ซึ่งบริษัทฯได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากบ้านพักอาศัยอาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม  โรงเรียน โรงพยาบาล ร้านอาหารและสถานที่ราชการ ฯลฯ ให้ดูแลป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์รบกวนด้วยดีเสมอมา ดังนั้นบริษัทฯคำนึงถึงความถูกต้องตามกรรมวิธีในการแก้ไขปัญหาที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทฯใช้สารเคมีที่ได้ผ่านการรับรองความปลอดภัยโดยการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายจากกระทรวงสาธารณสุขทุกชนิดว่าความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันกำจัดแมลง

 

    

Visitors: 12,502