ระบบติดตั้งท่อ


ระบบวางท่อใต้บ้านระหว่างการก่อสร้าง" ก่อนการวางแผ่นพื้นหรือเทพื้นปูนปิดทับ เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ ได้ผลดีที่สุด มีข้อดี คือ ไม่ต้องเจาะพื้นภายในอาคารให้มีตำหนิ ไม่เปอะเปื้อนในบ้านเมื่อเข้าอยู่แล้ว ไม่ต้องขนย้ายข้าวของภายในบ้านให้เหนื่อยเก็บทำความสะอาดทุกครั้งที่รับบริการ

เมื่อใดควรเข้าดำเนินการ หน้างานทำการแกะแบบคานคอดินโครงสร้างบ้านออกทั้ง 3 ด้านเรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่เข้าทำการเจาะคานปูนในระดับต่ำกว่าหน้าคานประมาณกึ่งกลาง หรือสูงกว่าชั้นปรับหน้าดินกรณีเป็นการงานวางแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จ หรือกรณีที่หน้างานถมดินเต็มคานควรให้ระดับท่ออยู่ในชั้นดิน ปิดทับด้วยแผ่นพลาสติกคลุมมิดชิดกันน้ำยาปูนคอนกรีตอุดตันหัวพ่นสปิงเกอร์ และป้องกันการชะล้างจากฝนในฤดูกาลฝนตกชุก ในการวางตำแหน่งจุดเจาะยึดท่อ และหัวสปิงเกอร์ตามแบบแผนกำหนดจากแบบผังบ้านแต่ละลูกค้าตกลงในเงื่อนไขบริการ

การจัดเตรียมพื้นที่ ภายในและรอบนอก ควรจัดเก็บตอไม้ หมุดไม้ เศษไม้ ขยะ ออกนอกพื้นที่ให้หมด เพื่อไม่ให้เป็นอาหารของปลวกใต้ดิน

การป้องกันปลวกระบบวางท่อเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพเราจะทำการทดสอบระบบให้ดูก่อน พร้อมอัด/ราดน้ำยาเคมีโดยใช้เครื่องอัดแรงดันสูง 25 ปอนด์ อัดฉีดน้ำยาเคมีเคลือบผิวดินใต้อาคารบ้านเรือน ทำให้ผิวดินส่วนนั้นเป็นพิษเกินกว่าปลวกจะอาศัยหรือแทรกตัวผ่านขึ้นมาทำลายทรัพย์สินภายในและตัวอาคารบ้านเรือนได้ ซึ่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากในอนาคต

ขั้นตอนในการทำบริการวางท่อ

  • 1. เดินท่อ P.E. (ท่อสีดำ) เกรด A ขนาด 20 มม. ตามแนวคานในอาคารเต็มพื้นที่
  • 2. ยึดท่อด้วยอุปกรณ์เข็มขัดรัดมีพุ๊ก ยึดทุกจุด ระยะห่างประมาณ 70-80 ซม.
  • 3. หัวจ่ายน้ำยา (สปิงเกอร์) แบบปีกผีเสื้อเนื้อพลาสติก เกรด A ระยะห่างประมาณ 90-100 ซม. ตลอดแนวท่อภายในทั้งหมด
  • 4. หัวอัดน้ำยาจากด้านนอกอาคารพร้อมฝาปิด
  • 5. ครั้งแรกบริการ ฉีด / อัด น้ำยาเคมีลงดินเต็มพื้นที่ในอัตรา 5 ลิตร / 1 ตารางเมตร
  • 6. เมื่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ บริษัทฯจะทำการ ฉีด / อัด น้ำยาเคมีรอบตัวอาคารให้ในระยะห่างประมาณ 1 เมตร และฉีดพ่นสนามให้เต็มพื้นที่ทั้งหมด
  • 7. บริษัทฯ จะเข้าตรวจเช็คทุกๆ 4 เดือน/ครั้ง ในระยะเวลารับประกัน 3 ปี (เวลารับประกันขึ้นอยู่กับสัญญาว่าทำกี่ปี) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • 8. บริษัทฯ รับประกันนับจากวันที่อัดน้ำยาเคมีเรียบร้อยแล้ว
  • 9. สารเคมีที่ใช้ สเป็คต้า 50 ทีซี (อิมิดาคลอพริด IMIDACLOPRID 5% W/V) ในอัตราส่วนผสม = สารเคมี 1 ลิตร : น้ำ 100 ลิตร

สงวนลิขสิทธิ์ © 2017 Opiumpest l ALL RIGHT RESERVED.

Designed by :: KILLBUGCENTE.COM