อันตรายจากปลวกตัวร้ายการใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในจอมปลวก และใต้ดินทำให้เราไม่ได้ศึกษาธรรมชาต ิของปลวกอย่างใกล้ชิด จนทำให้คนหลายคนคิดว่าปลวกคือมดขาว แต่ในความเป็นจริงปลวกและมดเป็นสัตว์คนละชนิดกัน เพราะมดเป็นสัตว์ในอันดับ Hymenoptera และปลวกอยู่ในอันดับ Isopteraทั้งนี้เพราะปีกของมดสั้น และมีขนาดไม่เท่ากันแต่ปีกของปลวกยาวและใหญ่เกินตัว อีกทั้งมีขนาดเท่ากันด้วย นอกจากความแตกต่าง เรื่องปีกแล้วสรีระส่วนที่เป็นเอวก็แตกต่างกัน คือมดมีเอว แต่ปลวกไม่มี และเวลามดตัวผู้ผสมพันธุ์กับราชินีมด แล้ว มันจะตายในเวลาต่อมาอีกไม่นาน ส่วนปลวกตัวผู้เมื่อได้เสพสมกับราชินีปลวกแล้ว มันจะช่วยกันสร้าง อาณาจักรปลวกให้มีบริเวณเพียงพอ สำหรับให้ลูกปลวกเจริญเติบโต เพราะราชินีปลวกที่เติบโตเต็มที่อาจมี ลำตัวยาวตั้งแต่ 9-12 เซนติเมตร และเวลา ตั้งครรภ์ มันจะเดินไปไหนมาไหนไม่ได้ ถึงกระนั้นมันก็ไม่อดอาหาร ตายอนึ่งในการต่อสู้ปลวกนั้น คนกำจัดปลวกใช้กล้องinfrared ส่องตามผนัง เพราะรู้ว่าถ้าที่ใดมีปลวกอาศัย อยู่บริเวณนั้นจะมีความร้อนมาก ปลวกจำนวนมากจะแผ่รังสีอินฟราเรดออกมามากซึ่งกล้องสามารถ รับได้ นักกำจัดปลวกบางคนใช้วิธีส่งคลื่น microwave ไปกระทบผนัง ถ้าคลื่นกระทบปลวกที่กำลังเคลื่อนที่ คลื่นที่สะท้อนกลับออกมาจะทำให้เจ้าหน้าที่รู้ได้ว่าภายในกำแพงหรือผนังนั้น มีปลวกหรือไม่และเมื่อรู้ว่า ปลวกมีจริงแล้ว หน้าที่ต่อไปคือกำจัดมันโดยอาจใช้ยาฉีดที่ทำด้วย hexaflumuronซึ่งจะทำให้ปลวก ที่ลอกคราบมีปัญหาเพราะสารเคมีชนิดนี้สามารถทำให้เปลือกหุ้มตัวปลวกไม่แข็งตัว และปลวกก็จะตาย หรือฉีดพ่นด้วย chlorfenapyr ก็เป็นการฆ่าปลวกด้วยสารเคมีอีกวิธีหนึ่ง วิธีการเปลี่ยนแปลงยีน (gene) ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่กำลังได้รับการพิจารณาว่าเป็นวิธีกำจัดที่ดี โดยพยายามเปลี่ยนแปลงตัวอ่อนเป็นปลวก ทหารให้หมด เพราะปลวกทหารเป็นหมัน และไม่มีหน้าที่หาอาหาร ดังนั้น ถ้ารังปลวกมีปลวกทหารมาก ปลวกงานก็ต้องหาอาหารมากขึ้นๆ จนในที่สุดปลวกงานก็จะล้มตาย

สั่งซื้อสินค้า โทร 093-6353915, 092-3293546, 062-8291654

สงวนลิขสิทธิ์ © 2017 Opiumpest l ALL RIGHT RESERVED.

Designed by :: KILLBUGCENTE.COM