หนูตัวร้าย พาหะนำโรคร้ายแรงหนูทำความเสียหายแก่พืชผลได้ทุกชนิด สำหรับอ้อยหนูจะกัดทำลายอ้อยให้ได้รับ ความเสียหายเมื่ออ้อย มีอายุประมาณ 7 ? 14 เดือน และจะกัดทำลายไปจนกระทั่งเก็บเกี่ยวจะพบร่องรอยของหนูบนต้นอ้อย ตั้งแต่ระดับพื้นดินไปจนถึงระดับสูงจากพื้นดินประมาณ 45 เซนติเมตร โดยกัดเป็นรอยแหว่ง ตามปล้องเกือบตลอดทั้งท่อนอ้อย หากหนูกัดที่โคนแหว่งมาก ๆ ต้นอ้อยจะล้มและแห้งตายในที่สุด รอยแห่งที่เกิดจากการกัดทำลายของหนูบนท่อนอ้อยเป็นแผลหากทิ้งไว้อาจทำให้เกิด อาการติดเชื้อของ อ้อย เช่น โรคลำต้นเน่าแดง ซึ่งอาจทำให้ต้นอ้อยแห้งและตายในที่สุด หนูเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ออกหากินในเวลากลางคืน ถ้าหากประชากรของหนู หนาแน่นมาก ก็อาจทำให้บางตัวออกหากินในเวลา กลางวัน สิ่งที่ช่วยให้หนูสามารถออกหากินใน เวลากลางคืนได้เป็นอย่างดี คือ หนวด ซึ่งอยู่บริเวณ ด้านข้างใกล้จมูกทั้ง 2 ข้างหนูจะใช้หนวดช่วยคลำทาง ดังนั้น หนูมักออกหากินตามทางเดินเสมอ ทำให้เกิดรอยทางเดิน นอกจากนี้หนูยังมีฟันหน้าที่คมและแข็งแรงใช้กัดแทะเมล็ดหรือเปลือกผลไม้ที่แข็ง นอกจากนี้หนูยังเป็นสัตว์พาหะสำคัญที่นำโรคหลายชนิดสู่คน และสัตว์เลี้ยง เช่น Leptosprirosis (โรคฉี่หนู), Plaque (กาฬโรค), MURINE Thyphus, Scrub Thyphus (โรคไข้หนู), Yersiniosis พยาธิต่างๆ, โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เป็นต้นนอกจากนั้นส่วนความเสียหายทางอ้อม หนูจะกัดแทะเพื่อลับฟันของหนูต่อสิ่งก่อสร้าง อาคารบ้านเรือน ของใช้ต่างๆ และสายไฟ และอุปกรณ์ ไฟฟ้าต่างๆ ภายในอาคาร ทำให้เกิดความเสียหายปีละมากมาย กัดทำลายสายไฟฟ้าทำให้เกิดไฟฟ้า ลัดวงจร ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ ทำลายชื่อเสียง ขาดความเชื่อถือจากลูกค้า และเป็น อันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินของมนุษย์ หนูเป็นสัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้เร็ว โดยปกติหนูจะโตเต็มวัยเมื่อมีอายุประมาณ 1 1/2 ? 2 เดือน ขึ้นไป เพศเมียตั้งท้องประมาณ 21 วัน และออกลูกครอกละหลายตัว ในปีหนึ่ง ๆ หนูจะออกลูกได้หลายครอก ซึ่งมีผู้คำนวณ ว่าในเวลา 1 ปี หนู 1 คู่ สามารถขยายพันธุ์รวมกันได้มากกว่า 1,000 ตัว อย่างไรก็ตามประชากรหนูก็ไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้มากจนเกินไปเพราะปริมาณ ประชากรหนูจะถูก ควบคุมด้วยปัจจัยต่าง ๆ เช่น ศัตรูธรรมชาติ อาหาร ที่อยู่อาศัย และอื่น ๆ

สั่งซื้อสินค้า โทร 093-6353915, 092-3293546, 062-8291654

สงวนลิขสิทธิ์ © 2017 Opiumpest l ALL RIGHT RESERVED.

Designed by :: KILLBUGCENTE.COM