ข่าวสารสาระความรู้

แมลงสาบ สัตว์ดึกดำบรรพ์

แมลงสาบ (Cockroach) เป็นแมลงชนิดหนึ่งที่มีอายุมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ ในยุคคาร์โบนิฟีรัส (Carboniferous) ประมาณ 295-355 ล้านปี มาแล้ว มีจำนวนมากกว่า 4000 ชนิด และพบ 25-30 ชนิดที่เป็นศัตรูแก่มนุษย์

อันตรายจากปลวกตัวร้าย

การใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในจอมปลวก และใต้ดินทำให้เราไม่ได้ศึกษาธรรมชาต ิของปลวกอย่างใกล้ชิด จนทำให้คนหลายคนคิดว่าปลวกคือมดขาว แต่ในความเป็นจริงปลวกและมดเป็นสัตว์คนละชนิดกัน

สงวนลิขสิทธิ์ © 2017 Opiumpest l ALL RIGHT RESERVED.

Designed by :: KILLBUGCENTE.COM