เราคือมืออาชีพด้านการป้องกัน กำจัดปลวก กำจัดแมลง มด หนู แมลงสาบ ยุงและแมลงรบกวนทุกชนิด

สินค้าแนะนำ

เลบี้ริ้นธ์

คือนวัตกรรมการกำจัดปลวกแบบฆ่ายกรัง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ติดตั้งง่าย ไม่มีกลิ่นเหม็นจากสารเคมี

LABYRINTH TERMITE BAIT SYSTEM คือนวัตกรรมการกำจัดปลวกแบบฆ่ายกรัง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ติดตั้งง่าย ไม่มีกลิ่นเหม็นจากสารเคมี

เอ็กซ์เทิร์ม

นวัตกรรมเหยื่อกำจัดปลวกชนิดใหม่เหมาะสำหรับกำจัดปลวกที่อาศัย

ปัจจัยสำคัญของผู้ติดตั้งต้องทำความสะอาดมือก่อนการจับต้อง เอ็กซ์เทอมเหยื่อกำจัดปลวก สำหรับสถานีบนดิน (เอจี) และตัวสถานี การปนเปื้อนต่างๆ

เลบี้ริ้นธ์

คือนวัตกรรมการกำจัดปลวกแบบฆ่ายกรัง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ติดตั้งง่าย ไม่มีกลิ่นเหม็นจากสารเคมี

LABYRINTH TERMITE BAIT SYSTEM คือนวัตกรรมการกำจัดปลวกแบบฆ่ายกรัง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ติดตั้งง่าย ไม่มีกลิ่นเหม็นจากสารเคมี


เหตุผลสำคัญของ “โอเปี้ยม เพสท์ แมเนจเม้นท์”

ก็คือพนักงานทุกคนทุกระดับต้องมีส่วน ร่วมในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขในเรื่องปัญหาของแมลงให้แก่ลูกค้าทุกๆราย โดยให้ประโยชน์ อันสูงสุดแก่ลูกค้าที่สนใจและเข้าถึงขบวนการแก้ปัญหาที่ดีๆ มีประโยชน์จาก “โอเปี้ยม เพสท์ แมเนจเม้นท์”โดยไม่ต้องมีเงื่อนไขใดๆเราดำเนินกิจการธุรกิจด้านการป้องกันกำจัด ปลวก มด หนู แมลงสาบ ยุงและแมลงรบกวนทุกชนิดโดยคำนึงถึงความสำคัญในการ ให้บริการและการแก้ปัญหาแก่ลูกค้าและยึดหลัก” บริการสม่ำเสมอ ไม่ทอดทิ้งงาน บริการตรงเป้าหมายลดปัญหาทุกพื้นที่ บริการด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ

ข่าวสาร สาระหน้ารู้
อยากรู้ว่าบ้านมีปลวกบุกรุกหรือยัง ต้องดู

การที่ปลวกบุกรุกเข้ามาในบ้าน บางทีกว่าจะสังเกตเห็นก็สายเกินไปเสียแล้ว วันนี้จะพาไปดูจุดที่ปลวกชอบ และมักจะบุกรุกเข้ามาเป็นประจำ

อยากรู้ว่าบ้านมีปลวกบุกรุกหรือยัง ต้องดู

การที่ปลวกบุกรุกเข้ามาในบ้าน บางทีกว่าจะสังเกตเห็นก็สายเกินไปเสียแล้ว วันนี้จะพาไปดูจุดที่ปลวกชอบ และมักจะบุกรุกเข้ามาเป็นประจำ

อยากรู้ว่าบ้านมีปลวกบุกรุกหรือยัง ต้องดู

การที่ปลวกบุกรุกเข้ามาในบ้าน บางทีกว่าจะสังเกตเห็นก็สายเกินไปเสียแล้ว วันนี้จะพาไปดูจุดที่ปลวกชอบ และมักจะบุกรุกเข้ามาเป็นประจำ