เราคือมืออาชีพด้านการป้องกัน กำจัดปลวก กำจัดแมลง
มด หนู แมลงสาบ ยุงและแมลงรบกวนทุกชนิด

กำจัดปลวก กำจัดแมลง
 
 
   
 
|
|
|
|
|
|
       
กำจัดปลวก กำจัดแมลง
  :: สินค้าแนะนำ
เราคือทีมงานมืออาชีพ............ ในการ กำจัดปลวก, กำจัดแมลง ทุกชนิด
กำจัดปลวก กำจัดแมลง

เหตุผลสำคัญของ “โอเปี้ยม เพสท์ แมเนจเม้นท์” ก็คือพนักงานทุกคนทุกระดับต้องมีส่วน
ร่วมในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขในเรื่องปัญหาของแมลงให้แก่ลูกค้าทุกๆราย โดยให้ประโยชน์
อันสูงสุดแก่ลูกค้าที่สนใจและเข้าถึงขบวนการแก้ปัญหาที่ดีๆ มีประโยชน์จาก “โอเปี้ยม
เพสท์ แมเนจเม้นท์”โดยไม่ต้องมีเงื่อนไขใดๆเราดำเนินกิจการธุรกิจด้านการป้องกันกำจัด
ปลวก มด หนู แมลงสาบ ยุงและแมลงรบกวนทุกชนิดโดยคำนึงถึงความสำคัญในการ
ให้บริการและการแก้ปัญหาแก่ลูกค้าและยึดหลัก” บริการสม่ำเสมอ ไม่ทอดทิ้งงาน
บริการตรงเป้าหมายลดปัญหาทุกพื้นที่ บริการด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ

โทร. 081-917-0391, 02-918 3497, 02 918 372

กำจัดปลวก กำจัดแมลง
 
เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวกสำหรับสถานีใต้ดิน

นวัตกรรมเหยื่อกำจัดปลวกชนิดใหม่เหมาะสำหรับกำจัดปลวกที่อาศัย
อยู่บนพื้นหรือใต้ดินตามบ้านเรือน โรงงาน โกดังและอาคารสถานที่
ปัจจัยสำคัญของผู้ติดตั้งต้องทำความสะอาดมือก่อนการจับต้อง
เอ็กซ์เทอมเหยื่อกำจัดปลวก สำหรับสถานีบนดิน (เอจี) และตัวสถานี
การปนเปื้อนต่างๆ และการสูบบุหรี่จะเป็นตัวเหนี่ยวรั้งไม่ให้ปลวกเข้า
ไปกินเหยื่อในสถานีปลวกควรสวมถุงมือยางใช้แล้วทิ้งแบบไม่มีแป้ง
เมื่อจับต้องเอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวกสำหรับสถานีบนดิน

............................................................................................................................................................
กำจัดปลวก กำจัดแมลง
ระบบกำจัดปลวก เนเมซิส (NEMESIS) ตายยกรัง
 จากประเทศ ออสเตรเลีย
เนเมซิส (NEMESIS) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการถูกออกแบบ
มาสำหรับกำจัดปลวกอย่างมืออาชีพ สะอาด และปลอดภัย
สำหรับคุณและทุกคนในบ้านจึงทำให้หมดปัญหา และไร้กังวล
จากการรุกรานของปลวกซึ่งนำความเสียหายมาสู่บ้านเรือน
ผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ ในการป้องกันกำจัดปลวกเพื่อ
ความมั่นใจและไว้วางใจได้ว่าบ้านของคุณ
 
กำจัดปลวก กำจัดแมลง
.............................................................................................................................................................
กล่องวางเหยื่อหนู
Bait Station
เครื่องดักยุง
รักษาสิ่งแวดล้อม
เครื่องไฟดักแมลง
i-trap 50
 
สมุนไพรไล่หนู
Master Cat
............................................................................................................................................................
     
 
นวัตกรรมเหยื่อกำจัดปลวกชนิดใหม่ด้วยวิธีธรรมชาติ (Xterm ®)
 

 :: Termatrace เทคโนโลยีใหม่ตรวจหาปลวก

 
 

TERMATRAC เป็นอุปกรณ์สำหรับตรวจหาปลวกที่ใช้เทคโนโลยี
ทันสมัยล่าสุดในปัจจุบันของนักวิชาการชาวออสเตรเลียโดยใช้
หลักการและเทคโนโลยีที่คล้ายกับการทำงานของเรดาร์ในธุรกิจ
วิทยุการบิน เพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวของปลวกในผนังปูน
ผนังไม้ช่องว่างในอิฐก่อหรือตู้ติดผนัง (Build In)

............................................................................................................................................................

  :: ฮอย ฮอย บ้านเเมลงสาบ

NEMESIS ระบบกำจัดปลวกแบบธรรมชาติ
กำจัดปลวก กำจัดแมลงสาบ
 

Hoy Hoy ปลอดภัยไร้สารพิษ
เพื่อประสิทธิภาพในการดักจับที่ดียิ่งขึ้น ให้วางฮอย ฮอย
บ้านแมลงสาบไว้ตามซอก มุม หรือ มุมอับ โดยวางฮอย ฮอย
บ้านแมลงสาบให้ติดมุม เนื่องจากพฤติกรรมของแมลงสาบ
ชอบคลานตามซอก มุม

   
............................................................................................................................................................
  :: หัวอุดสแตนเลส

เป็นอุปกรณ์สำหรับอุดรอยเจาะของพื้น ท่อชาร์ป เสาหลอกที่มีการเจาะ
อัดน้ำยาเคมี เป็นอุปกรณ์เพื่อความสวยงาม คงทนถาวรตลอดอายุการใช้
งาน เป็นอุปกรณ์ที่มีไว้สำหรับเปิดอัดฉีดพ่นน้ำยา ในครั้งต่อๆไป โดยไม่
ต้องเจาะพื้น ท่อชาร์ป เสาหลอกใหม่ เพราะการเจาะแต่ละครังทำให้พื้น
ผนุงปูนเกิดรอยร้าวและแตกได้ เป็นอุปกรณ์เพิ่มมูลค่าสำหรับบ้าน ว่าบ้าน
นี้ได้ทำการเจาะพื้นอัดน้ำยาเคมีป้องกันและกำจัดปลวกไว้เรียบร้อยแล้ว

คลิกดูรายละเอียด
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

บริษัท โอเปี้ยม เพสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
145/398 หมู่ 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

145/398 Moo 3 Klongsongtonnun Sub-District, Radkrabang District, Bangkok 10520

 
     
โทรศัพท์ / โทรสาร : 02-918 3497, 02 918 3726 มือถือ. 081-917-0391  อีเมล์. info@opiumpest.com
เราคือมืออาชีพด้านการป้องกัน กำจัดปลวก กำจัดแมลง มด หนู แมลงสาบ ยุงและแมลงรบกวนทุกชนิด