เราคือมืออาชีพด้านการป้องกัน กำจัดปลวก กำจัดแมลง มด หนู แมลงสาบ ยุงและแมลงรบกวนทุกชนิด

สินค้าแนะนำ

LABYRINTH

เลบี้ริ้นท์ (LABYRINTH TERMITE BAIT SYSTEM) นวัตกรรมกำจัดปลวกแบบฆ่ายกรัง ปลอดภัย ติดตั้งง่าย มีประสิทธิภาพสูง ไม่มีกลิ่นเหม็นและสารเคมี

กำจัดยุงให้พ้นจากไวรัสซิก้า

การพ่นเพื่อป้องและกำจัดยุงให้พ้นจากโรคไวรัสซิก้าและไข้เลือดออก

เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวกสำหรับสถานีใต้ดิน

นวัตกรรมเหยื่อกำจัดปลวกชนิดใหม่เหมาะสำหรับกำจัดปลวกที่อาศัย อยู่บนพื้นหรือใต้ดินตามบ้านเรือน โรงงาน โกดังและอาคารสถานที่


เหตุผลสำคัญของ “โอเปี้ยม เพสท์ แมเนจเม้นท์”

ก็คือพนักงานทุกคนทุกระดับต้องมีส่วน ร่วมในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขในเรื่องปัญหาของแมลงให้แก่ลูกค้าทุกๆราย โดยให้ประโยชน์ อันสูงสุดแก่ลูกค้าที่สนใจและเข้าถึงขบวนการแก้ปัญหาที่ดีๆ มีประโยชน์จาก “โอเปี้ยม เพสท์ แมเนจเม้นท์”โดยไม่ต้องมีเงื่อนไขใดๆเราดำเนินกิจการธุรกิจด้านการป้องกันกำจัด ปลวก มด หนู แมลงสาบ ยุงและแมลงรบกวนทุกชนิดโดยคำนึงถึงความสำคัญในการ ให้บริการและการแก้ปัญหาแก่ลูกค้าและยึดหลัก” บริการสม่ำเสมอ ไม่ทอดทิ้งงาน บริการตรงเป้าหมายลดปัญหาทุกพื้นที่ บริการด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ

ข่าวสาร สาระหน้ารู้
แมลงสาบ สัตว์ดึกดำบรรพ์
หนูตัวร้าย พาหะนำโรคร้ายแรง
หนูทำความเสียหายแก่พืชผลได้ทุกชนิด สำหรับอ้อยหนูจะกัดทำลายอ้อยให้ได้รับ ความเสียหายเมื่ออ้อย มีอายุประมาณ 7 ? 14 เดือน
ทำความรู้จักกับมด
มดมีมากมายหลายชนิด รูปร่าง และสีตัวแตกต่างกันไป บางชนิดทำรังอยู่บนต้นไม้ เช่น มดแดง มดดำบางชนิดทำรังในดิน เช่น มดไฟ หรือมดคันไฟมดตะนอย มดทุกชนิดอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม